Paa grunn av misbruk av vandaler er gjesteboken tatt vekk i denne omgang.